De annuïteiten hypotheek

Bij de annuïteitenhypotheek is het af te lossen bedrag zodanig berekend dat het totaal te betalen bedrag aan rente en aflossing gedurende de gehele looptijd gelijk blijft. Althans bij gelijkblijvend renteniveau. In de beginjaren is het aflossingsgedeelte gering en het rentedeel groot. Gedurende de looptijd verandert dat. Het aflossingsdeel wordt dan groter en het rentedeel kleiner. De nettomaandlast is in de beginjaren het laagst, omdat er dan veel (fiscaal aftrekbare) rente betaald wordt. Naarmate de looptijd vordert, wordt het rentedeel in het maandelijks te betalen bedrag steeds kleiner. Daarmee wordt de renteaftrek eveneens kleiner en stijgt dus de netto maandlast.

De aanvangslasten zijn betrekkelijk laag. Het maximaal te lenen bedrag is hierdoor een stuk hoger dan bij de lineaire hypotheek.

Een nadeel van deze hypotheekvorm is, dat er in het begin weinig afgelost wordt, zodat er in de eerste jaren ook weinig eigen vermogen opgebouwd wordt. Doordat de hoofdsom lang hoog blijft, betaalt u bovendien over de hele looptijd in totaal meer rente dan bij de lineaire hypotheek. Doordat het aftrekbare rentedeel steeds kleiner wordt, wordt ook het belastingvoordeel steeds kleiner. Hierdoor is de annuïteiten hypotheek evenals de linaire hypotheek fiscaal niet zo interessant.

Mocht er door de politiek uiteindelijk besloten worden de hypotheekrenteaftrek af te schaffen zal deze hypotheekvorm meer in trek raken daar de 'modernere' vormen voornamelijk gebaseerd en mogelijk zijn op fiscaal voordeel.

Geen opmerkingen:

Huizen te koop in Utrecht

Huizen te koop in Amsterdam

Huizen te koop in Haarlem

Huizen te koop in den Haag