De lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek is de oudste en meest eenvoudige hypotheekvorm. De hoofdsom wordt in vaste termijnen afgelost. Daarnaast moet rente betaald worden, die snel minder wordt, door de kleiner wordende hoofdsom.

Nadeel van een lineaire hypotheek is, dat met de snel teruglopende rente ook de fiscale aftrekpost snel terug loopt, hetgeen deze vorm fiscaal niet erg interessant maakt. Daarnaast heeft deze hypotheek in het begin in vergelijking met de andere hypotheekvormen hoge lasten, waardoor het maximaal te lenen bedrag laag is.

De linaire hypotheek is met name geschikt voor iemand, die in een relatief korte periode al veel af wil lossen om zo snel eigen vermogen (belegd in het huis) op te bouwen.

Mocht er door de politiek uiteindelijk besloten worden de hypotheekrenteaftrek af te schaffen zal deze hypotheekvorm meer in trek raken daar de 'modernere' vormen voornamelijk gebaseerd en mogelijk zijn op fiscaal voordeel.

Geen opmerkingen:

Huizen te koop in Utrecht

Huizen te koop in Amsterdam

Huizen te koop in Haarlem

Huizen te koop in den Haag