Stijging van woonlasten in 2008

Nederlandse Huiseigenaren zijn dit jaar +/- 80 euro meer kwijt aan extra woonlasten. De grootste oorzaak van de verhoging zijn de gestegen belastingen, zoals het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting. De Woonlastenmonitor die dit jaar voor het eerst is verschenen geeft dat aan.

In opdracht van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft het Groningse centrum voor onderzoek van de economie van lagere overheden, de monitor opgesteld.

Extra woonlasten
Bijkomende woonlasten zijn de kosten naast de hypotheekrente, zoals heffingen op water, energiekosten, riolering en waterschapslasten. Van alle kosten die woningeigenaren jaarlijks kwijt zijn, gaat 51 procent op aan de hypotheek. Van de overige woonlasten wordt 45 procent opgelegd door de rijksoverheid. De 80 euro die een gemiddeld huishouden meer kwijt zal zijn aan bijkomende kosten gaat voor 79 procent naar het Rijk. Het gaat in hoofdzaak om gestegen belastingtarieven veroorzaakt door hogere huizenprijzen. Slechts 14 procent, rekende het Coelo uit, gaat naar gemeenten en 7 procent van de 80 euro vloeit in de kas van de waterschappen. Energie en waterlasten komen ook voor een groot deel ten bate van de lokale overheden daar zij vaak grootaandeelhouders zijn in de exploiterende bedrijven.

Kleine rol voor OZB
De Onroerend Zaak Belasting speelt nauwelijks een rol bij de stijging van woonlasten, volgens het Coelo. Gemiddeld betalen huiseigenaren dit jaar maar 6 euro meer aan OZB. Gemeenten hebben de OZB-tarieven verlaagd als compensatie voor de gestegen woningprijzen. De VNG benadrukt overigens dat de 80 euro een gemiddelde is. Ieder huishouden kan hiervan afwijken door bijvoorbeeld de gezinssituatie of de woninglocatie.

Protesteer!
Als huiseigenaar kun je bezwaar aantekenen tegen de lasten die je opgelegd worden, pluis alles altijd goed na en teken waar mogelijk bezwaar aan. De hoogte van de WOZ wordt bepaalde door de waarde van huizen die bij je in de buurt verkocht zijn, controleer goed of die niet te hoog zijn te opzichte van je eigen woning.

Geen opmerkingen:

Huizen te koop in Utrecht

Huizen te koop in Amsterdam

Huizen te koop in Haarlem

Huizen te koop in den Haag