Veel bouwlocaties in binnensteden worden niet goed benut

Volgens Fons Asselbergs, rijksadviseur cultureel erfgoed, staan er in de bebouwde kom staan veel leegstaande terreinen en panden te verkrotten. Hij heeft de leegstand in Nederland geïnventariseerd. Wanneer gemeenten die potentiële bouwlocaties beter benutten, hoeft er in de buitengebieden minder te worden gebouwd.

Het onderzoek, dat is vastgelegd in het project “De Oude Kaart van Nederland”, liet blijken dat er nagenoeg geen gegevens worden bijgehouden van leegstaande panden. Zo wordt er door sommige gemeenten het aantal leegstaande panden op 900 ingeschat, terwijl dit in werkelijkheid meer dan het het 4-voudige is, volgens Asselbergs. Door deze forse onderschatting blijven binnen de gemeenten veel potentiële bouwlocaties onbenut.

Nu is het natuurlijk zo dat het lang niet altijd goed is dat gemeenten maar de vrije hand krijgen in het slopen en volbouwen van de binnenstad. De kans op gedrochten is dan natuurlijk niet onwaarschijnlijk, maar beter beleid op dit gebied kan geen kwaad. Misschien is het ook aan de burger om de slapende gemeente hiervan op de hoogte te brengen.

Als laatste noot wil ik wel iedereen verzoeken om mooie oude gebouwen in ere te houden en deze niet ten prooi te laten vallen van overijverige wethouders.

Geen opmerkingen:

Huizen te koop in Utrecht

Huizen te koop in Amsterdam

Huizen te koop in Haarlem

Huizen te koop in den Haag