Vooruitzichten woningmarkt versomberen verder

Het consumentenvertrouwen in de woningmarkt is op een dieptepunt beland. De Marktindicator die dat meet heeft een waarde van 82 bereikt, terwijl 100 de neutraalwaarde is. Dat maakt de Vereniging Eigen Huis (VEH) bekend.

De Eigen Huis Marktindicator meet maandelijks, sinds april 2004, de bereidheid van mensen om een woning te kopen. Consumenten zijn negatiever gestemd door het hoge prijsniveau van
woningen, de hoge hypotheekrente en een krapper budget.

Volgens de VEH zijn de gevolgen van het sterk gedaalde consumentenvertrouwen in veel regio’s zichtbaar doordat er meer huizen te koop staan. Bovendien blijft het ‘te koop’ bord langer staan en doet zich op verschillende plaatsen een lichte prijsdaling voor.

Afgelopen vrijdag liet de Vereniging Eigen Huis weten dat de verkochte bestaande koopwoningen in mei gemiddeld 2,9 procent meer kostten dan in dezelfde maand een jaar eerder. Een prijsstijging onder de drie procent is sinds het begin van 1996 slechts twee keer eerder voorgekomen. Na februari dit jaar is de prijsstijging steeds verder afgezwakt.
Bovendien wisselden bijna 14.000 bestaande woningen van eigenaar, ruim 20 procent minder dan in mei 2007. Appartementen vormden een uitzondering, hiervan werden er bijna 11 procent meer verkocht dan vorig jaar.

De huizenprijzen stegen in mei en juni nog licht, maar de groei staat in schril contrast met voorgaande jaren waarin maandelijks groeicijfers van ruim vier procent te zien waren. In mei stegen de gemiddelde prijzen voor het eerst sinds 1996 minder dan drie procent.

Verschillen
Er zijn grote verschillen in prijsontwikkelingen. In Haarlem werden in juni huizen gemiddeld 19 procent duurder. In Amsterdam namen de prijzen met 16 procent. In Arnhem daalden de prijzen met 3 procent.

Lasten
De vereniging denkt dat de ontwikkeling van de hypotheekrente en de lasten van huishoudens bepalend zullen zijn voor de verdere ontwikkelingen op de woningmarkt.

Somber
Volgens een enquête van de huizensite Huislijn.nl ziet 75 procent van de potentiële huizenkopers de toekomstige prijsontwikkeling somber in. Ook Huislijn verwijst naar stijgende rentes en voegt daaraan toe dat strengere kredieteisen van banken dit effect nog versterken.

Geen opmerkingen:

Huizen te koop in Utrecht

Huizen te koop in Amsterdam

Huizen te koop in Haarlem

Huizen te koop in den Haag