Verkooprijzen gemiddelde woning 12,5% Hoger dan WOZ-waarde

Bestaande koopwoningen zijn in het tweede kwartaal van 2008 verkocht tegen een prijs die gemiddeld 12,5 procent boven hun WOZ-waarde van 1 januari 2005 ligt. In West-Nederland was de verhouding tussen de verkoopprijs en WOZ-waarde het grootst. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau Statistiek en het Kadaster.

Meeste woningen verhandeld boven hun WOZ-waarde
In het tweede kwartaal van 2008 was van 80 procent van alle verkochte koopwoningen de verkoopprijs hoger dan de getaxeerde WOZ waarde met peildatum 1 januari 2005. Bij een kwart van de woningen kreeg de verkoper zelfs een prijs die meer dan 20 procent boven de WOZ-waarde lag. Een verschil tussen de gemiddelde verkoopprijs en WOZ-waarde van 0 tot 20 procent komt het meest voor, bij ruim de helft van alle verkooptransacties.

Verschil het grootst voor huizen in de Randstad
De prijzen van de in West-Nederland verkochte woningen lagen gemiddeld het meest boven hun WOZ-waarde. Woningen brachten hier bijna 15% meer op de waarde waarop ze getaxeerd zijn. Vooral de verschillen bij de appartementen en vrijstaande woningen waren in het westen groot. In Oost- en Zuid-Nederland lagen de verkoopprijs en de WOZ-waarde het dichtst bij elkaar. Daar waren de verkoopprijzen gemiddeld tussen de 9 en 10 procent hoger dan de WOZ-waarden.

Laagste huizenprijsstijging sinds jaren
In het tweede kwartaal van 2008 lag de verkoopprijs gemiddeld 12,5 procent boven de WOZ-waarde. Een jaar eerder was dit 9,1 procent. Hieruit resulteert een prijsstijging volgens de Prijsindex Bestaande Koopwoningen van 3,2 procent. Dit is de kleinste stijging in jaren, maar nog altijd meer dan de inflatie. In het eerste kwartaal van 2000 bereikte de huizenprijsstijging op jaarbasis met 19,8 procent het hoogste niveau tot nu toe. Daarna is deze prijsstijging snel afgenomen en ligt sinds een aantal jaren rond 4%.

Het lijkt erop dat de huizenmarkt wel degelijk lijdt onder de slechte economische vooruitzichten, echter erg gewilde locaties in bijvoorbeeld de Randstad en appartementen voor starters blijven erg populair en de prijsontwikkeling voor deze specifieke onderdelen van de huizenmarkt lijkt zich dan ook nauwlijks wat aan te trekken van de rest van de markt.

Geen opmerkingen:

Huizen te koop in Utrecht

Huizen te koop in Amsterdam

Huizen te koop in Haarlem

Huizen te koop in den Haag