Pas op voor de verjaring van de claim van uw beleggingspolis!

Verzekerden die gedupeerd zijn door dure beleggingsverzekeringen moeten er op letten dat hun mogelijke claim niet verjaard. Daarvoor waarschuweb de Stichting Woekerpolisclaim en Vereniging Consument & Geldzaken . De organisaties roepen de gedupeerde polishouders op om een formele klachtenbrief naar hun verzekeraar te sturen om hun rechten veilig te stellen.

De verenigingen waarschuwen voor verjaring vanwege een uitspraak van de Hoge Raad. Die oordeelde onlangs dat de verjaring gaat lopen vanaf het moment dat bekend is dat de waarde van de beleggingspolis ver achterblijft ten opzichtte van de prognose. Aangezien in 2002 veel polissen in waarde zijn gedaald als gevolg van slechte prestaties op de beurs, begint in 2002 feitelijk ook de verjaringstermijn te lopen, stellen WPC en VCG. Het zou dus al kunnen dat u geen recht meer hebt op compensatie!

Verjaringstermijn: 5 jaar
De verjaringstermijn voor dit soort gevallen is vijf jaar. Dus in 2007 zullen waarschijnlijk veel van deze zaken verjaren. Anton Weenink, bestuurslid van VCG, waarschuwt polishoudersom niet te wachten op de uitkomst van het collectieve overleg met de verzekeraars. “Collectief overleg is belangrijk, maar kan verjaring van de claims niet stoppen. Polishouders moeten zelf hun rechten veiligstellen”.

Let er dus op dat uw claim niet verjaart!

Geen opmerkingen:

Huizen te koop in Utrecht

Huizen te koop in Amsterdam

Huizen te koop in Haarlem

Huizen te koop in den Haag