Hoe veilig is mijn spaarhypotheek?

De spaarhypotheek wordt wel een van de veiligste hypotheekvormen genoemd. Maar hoe safe is een spaarhypotheek eigenlijk? De bevraagde banken weten niet of de garantie voor spaartegoeden van toepassing is op het spaardeel binnen deze hypotheken. Volgens De Nederlandsche Bank verschilt dat per spaarhypotheek.

In feite is een spaarhypotheek een aflossingsvrije hypotheek. Veelal via een levensverzekering wordt het bedrag bij elkaar gespaard, dat aan het einde van de looptijd nodig is om de hypotheek af te lossen.

Valt het gespaarde bedrag binnen een spaarhypotheek echter onder de garantie voor spaartegoeden?

De kersverse staatsbank ABN Amro verwijst voor een antwoord direct naar De Nederlandsche Bank. Zelf weet de woordvoerder van de ABN niet of het spaardeel van een spaarhypotheek onder de garantieregeling valt.

Ook de Rabobank reageert zeer kort op de vraag over de spaarhypotheken. Per e-mail antwoordt de bank: “Deze vraag over de werking van het depositogarantiestelsel kun je het beste voorleggen aan DNB als uitvoerder van het depositogarantiestelsel.”

De Nederlandsche Bank laat weten niet in algemene zin te kunnen zeggen of het spaardeel van een spaarhypotheek onder de garantieregeling valt. “Dit hangt van het product en dus van de hypotheekvoorwaarden af", stelt een woordvoerder. Aangezien de spaarcomponent van een spaarhypotheek doorgaans gekoppeld is aan een verzekering, zou het veelal niet onder de garantieregeling voor banken vallen. De verzekeringsbranche kent geen garantieregeling.
Net als DNB stelt ING dat in geval van faillissement de gehele portefeuille waarschijnlijk overgenomen wordt. Dan zou er voor de mensen met een spaarhypotheek niets veranderen.
Op de vraag of spaartegoeden binnen een spaarhypotheek onder de garantieregeling vallen, voor het geval de portefeuille niet wordt overgenomen, verwijst de bankverzekeraar naar DNB en de Nederlandse Vereniging van Banken.

De Hypotheker: “Het spaardeel van een spaarhypotheek valt niet onder het depositogarantiestelsel. Dit betekent echter niet dat uw spaartegoed bij een eventueel faillissement van de bank of verzekeraar verdampt. Mochten zowel het spaardeel als de lening bij dezelfde partij lopen, dan is de kans dat het spaardeel wordt opgeëist in geval van faillissement nihil.”

Dit omdat de staat dergelijke partijen te belangrijk vindt voor het financiële stelsel om om te vallen. Mocht de overheid niet ingrijpen, dan is de kans het grootst dat het spaardeel wordt weggestreept tegen de lening.

Als het spaardeel van de hypotheek bij een aparte verzekeraar loopt die geen onderdeel is van de bank waarbij de hypotheek is afgesloten, dan verschilt de situatie. De Nederlandsche Bank wil de kans dat een verzekeringsmaatschappij failliet gaat zo veel mogelijk beperken. Daarom zal er in geval van dreigend faillissement alles aan gedaan worden om ervoor te zorgen dat de lopende verzekeringen (met het spaargedeelte van de spaarhypotheek) door een andere partij worden opgekocht. In dat geval blijft het gehele gespaarde bedrag in tact.
"Het is erg kwalijk dat deze onduidelijkheid bestaat," reageert de Consumentenbond. De bond vindt dat het aan de Nederlandsche Bank en de regering is om duidelijkheid te verschaffen over de spaarhypotheken.

Een woordvoerder van Independer zegt: “Voor een antwoord op de vraag of het spaardeel van een spaarhypotheek onder het garantiestelsel valt zou ik je ook doorverwijzen naar de DNB. Ik wil trouwens wel benadrukken dat spaarhypotheken een van de meest veilige hypotheken zijn die we kennen”.

Tevens meent Independer dat de overheid duidelijkheid moet geven over hoe het zit met een eventuele garantie op het spaardeel van spaarhypotheken. "Uit de hypotheekvoorwaarden kan de doorsnee consument dit niet destilleren."

Net als De Hypotheker geeft ook de SNS Bank aan dat het spaardeel van spaarhypotheken bij deze instelling niet onder het depositogarantiestelsel valt.

bron: z24.nl

Geen opmerkingen:

Huizen te koop in Utrecht

Huizen te koop in Amsterdam

Huizen te koop in Haarlem

Huizen te koop in den Haag